Sản phẩm mới

Giấy DoubleA A4 ĐL80

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy DoubleA A4 ĐL70

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy E paper A4 ĐL 70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy DoubleA A5 ĐL70

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy IK Plus A4 ĐL70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Paper One A4 ĐL80

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Paper One A4 ĐL70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Supreme A4 ĐL70

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy E paper A5 ĐL 70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy Bãi Bằng A5 ĐL70 Độ trắng 84 vỏ Hồng (có tem)

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy Clear Up A4 ĐL70

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy Bãi Bằng A4 ĐL60 vỏ xanh (có tem)

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Supreme A4 ĐL80

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy Bãi Bằng A4 ĐL70 Độ trắng 84 vỏ Hồng (có tem)

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy DoubleA A3 ĐL80

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy DoubleA A3 ĐL70

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy E paper A3 ĐL 70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Supreme A3 ĐL70

Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy photo Paper One A3 ĐL70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy IK Plus A3 ĐL70

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy Bãi Bằng A3 ĐL70 vỏ Hồng (có tem)

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy A2 ĐL80, Độ Trắng 90

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy A1 ĐL 100, độ trắng 90

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy A0 ĐL 100, độ trắng 90

Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Indonesia
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy nhắn PRONOTI 3" x 5" (100tờ/tập)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy nhắn PRONOTI 3" x 4" (100tờ/tập)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy nhắn PRONOTI 3" x 3" (100tờ/tập)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy nhắn PRONOTI 3" x 2" (100tờ/tập)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy đánh dấu chữ ký Post - it Sign Here 3M

Xuất xứ: Mỹ
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Mỹ
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy phân trang Pronoti Nilon 5 màu(12mm x 45mm)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy phân trang Pronoti giấy 5 màu (50 x 12mm)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy phân trang Pronoti giấy 4 màu(19mm x 75mm)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Giấy phân trang Pronoti giấy 3 màu (16 x 76mm)

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Bìa mica A4

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Bìa mica A3

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết

Bìa màu IPM A4 Indo

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên Hệ
Chi tiết
 
CÔNG TY TNHH G2 QUỐC TẾ
ĐỊA CHỈ: SỐ 22 NGÕ 85/168 KIM GIANG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: (04) 6687 2468
HOTLINE: 094 88 79 365 - 0978.295.489
Email: vppgiagoc@gmail.com

VĂN PHÒNG PHẨM GIÁ GỐC UY TIN HÀ NỘI

Công ty TNHH G2 Quốc Tế
MST: 0106213921
Google+